معاونين و مديران
 

حمیدرضا عقابنشین

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

تلفن : 02634645802-502
نمابر : 02634645061
پست الكترونيك: h.oghabneshin@isipo.ir

اکبر اکبری

مدیر حراست

تلفن : 02634645816
نمابر : 34645816
پست الكترونيك: a.akbari@isipo.ir

حسین مساعدی

مدیر ایمنی، بهداشت ، محیط زیست وانرژی

تلفن : 02634645802-133
نمابر : 34645061
پست الكترونيك: h.musaedi@isipo.ir

ماندانا یاسری

مدیر امور حقوقی و قراردادها

تلفن : 02634645802-111
نمابر : 34645061
پست الكترونيك: m.yaseri@isipo.ir

علی نادری

معاون برنامه ریزی و مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران

تلفن : 02634645802
نمابر : 34645061
پست الكترونيك: .

بهمن محمدی

سرپرست مدیریت امور متقاضیان

تلفن : 02634645802-158
نمابر : 34645061
پست الكترونيك: b.mohammadi@.ir

فرهادی ایزدی

معاون فنی

تلفن : 02634645835
نمابر : 34645820
پست الكترونيك: f.izadi@isipo.ir

علی مهدی پور

مدیر فنی و پیمانها

تلفن : 02634645802-222
نمابر : 02634645061
پست الكترونيك: a.mehdipor@isipo.ir

محمدرضا ساکی

سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی فنی

تلفن : 02634645802-212
نمابر : 0
پست الكترونيك: m.saki@isipo.ir

امیر تورج کلانتری

معاون صنایع کوچک

تلفن : 02634645817
نمابر : 34645061
پست الكترونيك: a.kalantari@isipo.ir

محمدرضا حفیظی

معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن : 02634645802
نمابر : 34645853
پست الكترونيك: .

مصطفی امیریان

مدیر امور مالی و ذیحسابی

تلفن : 02634645802-410
نمابر : 02634645061
پست الكترونيك: m.amirian@isipo.ir

سپیده بهرامی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

تلفن : 02634645802-7
نمابر : 02634645061
پست الكترونيك: s.bahrami@isipo.ir

مهرداد یزدانی پور

مدیر شهرک صنعتی کوثر

تلفن : 37360371
نمابر : 34645061
پست الكترونيك: -

محمد مهدی توحیدی

مدیر شهرک صنعتی اشتهارد

تلفن : 02637773233
نمابر : 34645061
پست الكترونيك: m.tohidi@isipo.ir

احمد قربانخانی

مدیر شهرک صنعتی نظرآباد

تلفن : 02645332560
نمابر : 34645061
پست الكترونيك: a.ghorbankhani@isipo.ir