اخبار > تامين مالي و توسعه واحدهاي صنعتي از عوامل مهم در رونق توليد هستند
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز :

تامين مالي و توسعه واحدهاي صنعتي از عوامل مهم در رونق توليد هستند

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز تامين نيازها و تخصيص منايع مالي مورد نياز واحدهای صنعتی را از مهمترين عوامل رونق توليد عنوان كرد و گفت:با همکاری و همدلی بانک ها می توان رونق تولید و اشتغال پایدار را رقم زد.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز تامين نيازها و تخصيص منايع مالي مورد نياز واحدهای صنعتی را از مهمترين عوامل رونق توليد عنوان كرد و گفت:با همکاری و همدلی بانک ها می توان رونق تولید و اشتغال پایدار را رقم زد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز،محمدامین فرشی با تاکید بر حمایت کامل از واحدهای صنعتی پيگيری تکمیل زيرساخت ها در شهرک های صنعتی اظهار کرد: همه دستگاه هاي خدمت رسان وظیفه دارند موضوع رونق توليد رادر شرایط فعلی اقتصادی کشور در راس برنامه های خود قرار دهند.

وی تسريع در تامين نيازهاي مالی واحدهاي توليدی فعال را بهترين روش توسعه اشتغال پايدار و رونق توليد عنوان و اظهار کرد: مجموعه شرکت شهرک های صنعتی استان البرز همواره تلاش می کند از تمام امكانات در اختيار براي اصلاح امور و تسريع در خدمت رساني به سرمايه گذاران اقدام کند.

فرشی خاطرنشان کرد: رفع مشکللات هر چند کوچک واحدهاي توليدي می تواند علاوه بر اینکه زمينه رونق توليد و اشتغال را فراهم کند،در توسعه اقتصادی کشور سهیم باشد. بنابراین ضرورت دارد با برنامه ريزي و همراهي و پشتيباني از سرمايه گذاران بدنبال آغاز عمليات ساخت و تسريع در بهره برداري از پروژه های جدید در سال جاري باشيم.

تاريخ: 1398/03/27  | ساعت: ١٠:٤١ | شناسه: ٦٣٧٥ | تعداد نمايش: 403


خروج