اخبار > احصاء مشكلات 16 واحد صنعتي البرز در ارديبهشت ماه 98
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز خبر داد:

احصاء مشكلات 16 واحد صنعتي البرز در ارديبهشت ماه 98

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز از احصاء مشكلات 16 واحد صنعتي مستقر در شهرك صنعي نظرآباد استان البرز خبر داد.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز از احصاء مشكلات 16 واحد صنعتي مستقر در  شهرك  صنعي نظرآباد استان البرز خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز؛محمدامين فرشي گفت: با توجه به ضرورت شناسايي نيازهاي صنعتگران و توليدكنندگان مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي استان و به منظور تسريع در حل مشكلات صاحبان صنايع و رفع موانع توليد، جلسات كارگروه احصاء مشكلات شهرك ها و نواحي صنعتي استان البرز در شهرك ها و نواحي صنعتي به صورت ادواري برگزار مي گردد.

وي با بيان اينكه در اين جلسه نمايندگان 16 واحد صنعتي مستقر در شهرك صنعتي نظراباد حضور داشتند،افزود: مشكلات واحدهاي صنعتي در زمينه ماليات،تامين اجتماعي،محيط زيست،سرمايه در گردش و ... با حضور مديران مربوطه بررسي و پس از احصاء مشكلات براي رفع مشكل دستورات لازم صادر گرديده است.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز اظهار اميدواري كرد: با احصاء مشكلات واحدهاي صنعتي و رفع موانع توليد، شاهد رونق فعاليت بيش از پيش واحدهاي صنعتي و به تبع آن افزايش اشتغال در استان البرز باشيم.

تاريخ: 1398/02/23  | ساعت: ١٠:١٠ | شناسه: ٦٠٣٨ | تعداد نمايش: 1069


خروج