اخبار > برگزاري كارگاه آموزشي آسيب شناسي قراردادهاي بانكي براي صنعتگران البرز
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

برگزاري كارگاه آموزشي آسيب شناسي قراردادهاي بانكي براي صنعتگران البرز

كارگاه آموزشي آسيب شناسي قراردادهاي بانكي با حضوركارشناسان شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز برگزار شد.

كارگاه آموزشي آسيب شناسي قراردادهاي بانكي با حضوركارشناسان شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز،محمدامين فرشي با بيان اين خبر گفت: از آنجايي كه صاحبان صنايع و دست اندركاران حوزه صنعت در خصوص مراودات و قوانين بانكي با مشكلاتي روبرو هستند،اين كارگاه كمك زيادي به آشنايي صنعتگران با موضوعات بانكي مي كند.

وي با بيان اينكه اين كارگاه آموزشي با حمايت شركت شهرك هاي صنعتي و در محل اتاق بازرگاني البرز با حضور اساتيد مدعو برگزار شد،ادامه داد: دركارگاه آموزشي آسيب شناسي قراردادهاي بانكي و عملكرد متصديان بانكي،موضوعاتي همچون آشنايي با قوانين و مسائل بانكي در زمينه تسهيلات بانكي به صنعتگران آموزش داده شد.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز خاطرنشان كرد: تحقق اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید در جامعه مستلزم تخصیص صحیح و واقعی منابع در اقتصاد کشور است و اينجاست كه آگاهی صنعتگران نسبت به قراردادهای شبکه بانکی براي استفاده از منابع بانكي در چرخه توليد ضرورتي دوچندان مي يابد.

تاريخ: 1397/11/29  | ساعت: ١٢:١٠ | شناسه: ٤٧٧٠ | تعداد نمايش: 226


خروج