اخبار > آغاز عمليات تهيه شناسنامه و مميزي 250 واحد صنعتي در شهرك صنعتي اشتهارد
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

آغاز عمليات تهيه شناسنامه و مميزي 250 واحد صنعتي در شهرك صنعتي اشتهارد

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز از آغاز عمليات تهيه شناسنامه و مميزي 250 واحد صنعتي مستقر در شهرك صنعتي اشتهارد خبر داد.

 مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز از آغاز عمليات تهيه شناسنامه و مميزي 250 واحد صنعتي مستقر در شهرك صنعتي اشتهارد خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز،محمدامين فرشي با بيان اين خبر گفت: با اجراي اين طرح كه به مدت 2 ماه در شهرك صنعتي اشتهارد اجرا مي شود،براي 250 واحد صنعتي ديگر شناسنامه صادر مي شود.

وي با اشاره به اينكه در اين طرح توانايي واحدهاي صنعتي مورد بررسي قرار مي گيرد،افزود:آموزش هاي لازم در حين انجام مميزي به واحدهاي صنعتي ارائه مي شود

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز با بيان اينكه ارزيابي ريسك 10 واحد صنعتي  در سنوات گذشته نيز همزمان با  تهيه شناسنامه و مميزي واحدهاي صنعتي انجام مي شود،اظهار كرد: ریسک ، رویدادها یا وضعیت های ممکن الوقوع نامعلومی هستند که در صورت وقوع، به صورت پیامدهای منفی یا مثبت بر اهداف يك مجموعه موثر بوده و هریک از این رویدادها یا وضعیت ها، دارای علل مشخص و نتایج و پیامدهای قابل تشخیص هستند، بنابراین شناسایی ریسک و تعیین میزان پیامدهای مثبت و منفی آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

فرشي خاطرنشان كرد: همه واحدهاي صنعتي مكلف به همكاري با مشاوران اعزامي هستند تا با تهيه اين شناسنامه ها سطح ‌ایمنی واحدهای صنعتی براي تدوین برنامه ها و اقدامات کنترلیمورد ارزيابي قرار گرفته و تدابير لازم انديشيده شود.

 

تاريخ: 1397/11/08  | ساعت: ١٤:٣٣ | شناسه: ٤٢٢٨ | تعداد نمايش: 182


خروج