اخبار > برگزاري نشست شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز با مشاوران مميزي HSEE
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

برگزاري نشست شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز با مشاوران مميزي HSEE

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز از برگزاري نشست با مشاوران مميزي HSEE در راستاي بررسي ارزيابي ريسك واحدهاي صنعتي خبر داد.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز از برگزاري نشست با مشاوران مميزي HSEE در راستاي بررسي ارزيابي ريسك واحدهاي صنعتي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز،محمدامين فرشي در اين زمينه گفت: با افزایش فعالیت های صنعتی و گسترش فناوری و افزایش کـاربرد ماشین آالات، روند بروز حوادث در محیط های صنعتی نیز افزايش یافته است.

وي با بيان اينكه درسیستم های سنتی، پس از وقوع حوادث و بروز خسارات جبران ناپذیر، اقدام به بررسی علل حوادث می گردید و نقایص یک سیستم یا فرآیند تعیین می شد،افزود: امروزه به دلیل وجود انواع مختلف روش های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، قبل از وقـــوع حوادث میتوان نقاط حادثه خیز و بحرانی را مشخص کرد و نسبت به پیشگیری از وقوع حوادث و کنترل آنها اقدام نمود.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز اظهار كرد: كليه عملیات و فعالیت های تولیدی و صنعتی نیازمند الزاماتی است که قصور از هر کدام میتواند به بروز پیامدهای ناخواسته ای در قالب جراحات به پرسنل و مشتریان داخلی و خارجی، صدمه به فرآیندها و محصوالت تولیدی، خدمات ارائه شده، صدمات زیست محیطی، خدشه به اعتبار و آبروی سازمان، و سایر دارائیهای با اهمیت بیانجامد.

 فرشي خاطرنشان كرد: در حال حاضر مدیریت و کنترل ریسک ها و همچنین آموزش مفاهیم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، شناخت روش ها، تکنیک ها و استفاده از آنها در ایجاد سیستم ایمنی واحدهای تولیدی و صنعتی، امری ضروری است كه در اين نشست پيرامون آنها بحث و تبادل نظر شد.

تاريخ: 1397/10/25  | ساعت: ١١:٤٩ | شناسه: ٣٩٤٥ | تعداد نمايش: 174


خروج