اخبار > برگزاري جلسه مشترك شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز و مديريت شعب بانك ملي استان البرز
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

برگزاري جلسه مشترك شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز و مديريت شعب بانك ملي استان البرز

جلسه مشترك مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي و معاون امور شعب بانك ملي استان البرز به منظور تعيين تكليف قراردادهاي واگذاري برگزار شد.

جلسه مشترك مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي و معاون امور شعب بانك ملي استان البرز به منظور تعيين تكليف قراردادهاي واگذاري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز،محمد امين فرشي در اين زمينه گفت: با توجه به اينكه تعدادي از اراضي واگذار شده در شهرك هاي صنعتي به دليل عدم انجام تعهدات توسط خريداران قرارداد آنها ملغي گرديده و در اختيار بانك ها قرار گرفته است،تعيين تكليف اين قراردادها در دستور كار قرار گرفت.

وي افزود: در اين جلسه، واحدها و طرح هاي صنعتي جانشين شده توسط شعب بانك ملي استان البرز تعيين تكليف شد و مقرر گرديد قراردادهاي واگذاري باقي مانده نيز هر چه سريع تر تعيين تكليف شوند تا مانع از خواب سرمايه در زمين هاي راكد مستقر در شهرك هاي صنعتي شويم.

فرشي با اشاره به اينكه در اين جلسه تعداد 6 قرارداد واگذاري تعيين تكليف شد ،خاطرنشان كرد:با تمهيداتي كه انديشيده شد و بر اساس قول مساعد مسئولين بانك ملي اميدواريم قراردادهاي باقي مانده تا پايان سال تعيين تكليف و زمين هاي راكد ، به افراد داراي صلاحيت واگذار شوند.

 

تاريخ: 1397/10/19  | ساعت: ٠٧:٤٩ | شناسه: ٣٨٠٨ | تعداد نمايش: 217


خروج