اخبار > آغاز عمليات اجرايي احداث سوله در تصفيه خانه شهرك صنعتي اشتهارد
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

آغاز عمليات اجرايي احداث سوله در تصفيه خانه شهرك صنعتي اشتهارد

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز از آغاز عمليات اجرايي احداث سوله در تصفيه خانه شهرك صنعتي اشتهارد خبر داد و گفت: اين سوله ها جهت نصب تجهيزات ارتقاي پساب اين تصفيه خانه احداث مي شود.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز از آغاز عمليات اجرايي احداث سوله در تصفيه خانه شهرك صنعتي اشتهارد خبر داد و گفت: اين سوله ها جهت نصب تجهيزات ارتقاي پساب اين تصفيه خانه احداث مي شود.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز،محمدامين فرشي با اشاره به ضرورت احداث و تجهيز تصفيه خانه در شهرك صنعتي اشتهارد افزود: توسعه صنعتی باید با نگاه به مسائل زیست محیطی باشد و در این رابطه شهرک های صنعتی استان توجه جدی به راه اندازی تصفیه خانه را مدنظر قراردهند.

وي با اشاره به اينكه توسعه صنعتی پایدار با حفظ مباحث زیست محیطی امکان پذیر است و علاوه بر تولید نگاه ویژه به مباحث زیست محیطی ضرورت دارد،اظهار كرد:شرکت شهرک های صنعتی استان البرز توجه جدی به تکمیل و توسعه تصفیه خانه شهرك هاي صنعتی و استفاده بهینه از پساب صنعتی آنها را مدنظر قرار داده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز؛ تکمیل و تجهیز زیرساخت های صنایع و واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی را از اقدامات اساسی و مورد نیاز سرمایه گذاری بهینه در این مناطق عنوان و خاطرنشان كرد: توسعه صنعتی پایدار با حفظ مباحث زیست محیطی امکان پذیر است و علاوه بر تولید نگاه ویژه به مباحث زیست محیطی ضرورت دارد.

تاريخ: 1397/09/28  | ساعت: ١٢:٠٧ | شناسه: ٣٣٦٥ | تعداد نمايش: 167


خروج