اخبار > تقدير از واحدهاي توليدي فعال در بزرگترين نمايشگاه توانمندي هاي توليدي- صادراتي صنايع كوچك و متوسط استان البرز
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

تقدير از واحدهاي توليدي فعال در بزرگترين نمايشگاه توانمندي هاي توليدي- صادراتي صنايع كوچك و متوسط استان البرز

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز با حضور در شهرك صنعتي سپهر و نظرآباد از شركت هاي فعال در بزرگترين نمايشگاه توانمندي هاي توليدي- صادراتي صنايع كوچك و متوسط استان البرز تقدير كرد.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز با حضور در شهرك صنعتي سپهر و نظرآباد از شركت هاي فعال در بزرگترين نمايشگاه توانمندي هاي توليدي- صادراتي صنايع كوچك و متوسط استان البرز تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز، محمدامين فرشي با بيان اينكه واحدهاي توليدي كه در نمايشگاه توانمندي هاي توليدي- صادراتي صنايع كوچك و متوسط استان البرز حضور داشتند،نمونه اي از ظرفيت هاي صنايع كوچك استان البرز بودند،گفت: برگزاري نمايشگاه در چنين سطحي چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي در سطح استان البرز يك رويداد اقتصادي بي سابقه بود.

وي ادامه داد: صنايع كوچك و متوسط استان البرز پتانسيل زيادي دارند و بايد روند برگزاري نمايشگاه هاي اينچنيني تداوم يابد تا توانمندي صنعتگران البرزي به بازار داخل و كشورهاي هدف صادراتي شناسانده شود.

بر اساس اين گزارش؛مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز با حضور در واحدهاي توليدي: مهداروي طوبي،ساران،صنايع برتر آتي،درمانگر سبز و نوشا دل آرا ، با اهداي لوح ،از حضور فعال آنها در بزرگترين نمايشگاه توانمندي هاي توليدي-صادراتي و فرصت هاي سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط استان البرز تقدير به عمل آورد.

 

تاريخ: 1397/09/27  | ساعت: ١١:١٣ | شناسه: ٣٣٢٠ | تعداد نمايش: 187


خروج