اخبار > بازديد رئيس كل دادگستري و دادستان البرز از واحدهاي توليدي شهرك صنعتي اشتهارد
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

بازديد رئيس كل دادگستري و دادستان البرز از واحدهاي توليدي شهرك صنعتي اشتهارد

رئيس كل دادگستري و دادستان البرز از چند واحد شهرك صنعتي اشتهارد بازديد به عمل آوردند.

رئيس كل دادگستري و دادستان البرز از چند واحد شهرك صنعتي اشتهارد بازديد به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز ،به منظور آشنايي قضات با توانمندي هاي صنايع استان البرز ،رئيس دادگستري استان البرز، روساي دادگستري شهرستان هاي فرديس ،اشتهارد و نظرآباد به همراه  دادستان هاي شهرستان كرج ،فرديس ،اشتهارد و نظرآباد ، مديرعامل و كارشناسان شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز از چهار واحد صنعتي بازديد به عمل آوردند و ز در گفتگو با مديران واحدهاي صنعتي در جريان روند توليد محصولات قرار گرفتند.

همچنين در اين بازديدها صاحبان صنايع در خصوص مشكلات قضايي خود با هيئت بازديد كننده بحث و گفتگو كردند.

 

 

تاريخ: 1397/09/26  | ساعت: ٠٩:٣٢ | شناسه: ٣٢٧٦ | تعداد نمايش: 177


خروج