اخبار > اجراي موفق طرح پايش تعهدات قراردادي توسط شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

اجراي موفق طرح پايش تعهدات قراردادي توسط شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز

مشاور امور حقوقي و قراردادهاي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز از اجراي موفق طرح پايش تعهدات قراردادي پروژه هاي صنعتي خبر داد.

مشاور امور حقوقي و قراردادهاي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز از اجراي موفق طرح پايش تعهدات قراردادي پروژه هاي صنعتي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز، رضا زينعلي در اين زمينه گفت: با توجه به ضرورت تعيين تكليف اراضي و پروژه هاي راكد در شهرك هاي صنعتي استان و در راستاي كمك به فعال سازي آنها؛ طرح پايش تعهدات قراردادي در هيات هاي حل اختلاف و كميته هاي تخصصي شركت در دستور كار قرار گرفته است.

وي با اشاره به اينكه كل تعهدات شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز تعداد 533 فقره پرونده بوده است،افزود: بر اساس رصدهاي صورت گرفته توسط این واحد، از تعداد 533 فقره پرونده تعهدي،تعداد 353 واحد با انجام عمليات اجرايي موفق به اخذ پايانكار شده اند.

زينعلي ادامه داد: تعداد 36 پرونده نيز هنوز مهلت تعيين شده براي آنها به پايان نرسيده و 144 مورد هم در دست بررسي است كه در اين راستا بر اساس بازديدهايي كه از محل پروژه ها به عمل مي آيد ميزان پيشرفت فيزيكي آنها مشخص خواهد شد.

مشاور امور حقوقي و قراردادهاي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز با تاكيد بر لزوم تعيين تكليف قراردادهاي راكد و استرداد آنها با هدف واگذاري اراضي به سرمايه گذاران واقعي،خاطرنشان كرد: بر اساس قانون چنانچه متقاضيان پس از اعطاي مهلت هاي قانوني نسبت به ساخت و ساز اقدام ننمايند، قرارداد آنها فسخ و به سرمايه گذاراني كه اهليت و تونایی لازمه را داشته باشند، واگذار مي شود.

 

 

تاريخ: 1397/09/19  | ساعت: ١٤:٥٥ | شناسه: ٣١٣٥ | تعداد نمايش: 164


خروج