اخبار > انجام مطالعات طرح استحصال پساب شهري تصفيه خانه ماهدشت جهت استفاده در شهرك هاي صنعتي كوثر واشتهارد 2(اميد البرز)
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

انجام مطالعات طرح استحصال پساب شهري تصفيه خانه ماهدشت جهت استفاده در شهرك هاي صنعتي كوثر واشتهارد 2(اميد البرز)

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز گفت: انجام مطالعات طرح استحصال پساب شهري تصفيه خانه ماهدشت جهت استفاده در شهرك هاي صنعتي كوثر واشتهارد 2(اميد البرز) در دستور كار قرار گرفته است..

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز گفت: انجام مطالعات طرح استحصال پساب شهري تصفيه خانه ماهدشت جهت استفاده در شهرك هاي صنعتي كوثر و اشتهارد 2(اميد البرز) در دستور كار قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز،محمد امين فرشي گفت: استفاده مجدد از پساب در کشورهای توسعه یافته، یکی از مهم ترین مباحث مطرح در نگرش جامع به منابع آب است.

وي با اشاره به اينكه بهره گيري از پساب تصفیه شده، علاوه بر حل بحران های زیست محیطی ناشی از ورود فاضلاب به محیط های پذیرنده، کمک شایانی به بهره برداری از منابع آب غیر متداول کرده و موجب حفظ منابع آب می گردد،افزود: با توجه به نیازهای روز افزون بخش صنعت، مشکلات ناشی از دسترسی مناسب به منابع آب، چالش اساسی در این بخش به حساب می آید. بنابراین ضرورت استفاده مجدد از پساب در شهرک ها و نواحی صنعتی به شدت احساس می شود.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز گفت: در اين راستا  انجام مطالعات طرح استحصال پساب شهري تصفيه خانه ماهدشت جهت استفاده در شهرك هاي صنعتي كوثر و اشتهارد 2(اميد البرز) در دستور كار قرار گرفته است.

فرشي با بيان اينكه ظرفيت استحصال پساب براي شهرك صنعتي اشتهارد 2(اميد البرز)80 ليتر بر ثانيه وبراي شهرك صنعتي كوثر،40 ليتر بر ثانيه است،اشهار اميدواري كرد: با اجراي اين طرح علاوه بر حفظ محيط زيست،گام هاي بلندي در راستاي مديريت مصرف در شهرك هاي صنعتي برداشته شود.

 

 

تاريخ: 1397/09/13  | ساعت: ١١:١٢ | شناسه: ٢٩٤٥ | تعداد نمايش: 156


خروج