اخبار > تقدير معاون وزير صنعت و رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران از مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

تقدير معاون وزير صنعت و رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران از مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز

معاون وزير صنعت و رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در پيامي از زحمات مديرعامل و كاركنان شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز در برگزاري مناسب بزرگترين نمايشگاه توانمندي هاي توليدي – صادراتي و فرصت هاي سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط استان البرز قدرداني كرد.

معاون وزير صنعت و رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در پيامي از زحمات مديرعامل و كاركنان شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز در برگزاري مناسب بزرگترين نمايشگاه توانمندي هاي توليدي صادراتي و فرصت هاي سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط استان البرز قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز در متن پيام دكتر صالحي نيا آمده است:

«بدينوسيله از مجموعه فعاليت هاي آن مديريت محترم و كليه همكاران شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز كه در برگزاري مناسب بزرگترين نمايشگاه توانمندي هاي توليدي صادراتي و فرصت هاي سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط استان البرز نقش بارز و ارزشمندي ايفا نمودند و ظرفيت هاي بالقوه صنعتي و اقتصادي استان البرز را به معرض نمايش بازديدكنندگان گذاشتند،تقدير و تشكر نموده و از درگاه خداوند متعال براي جنابعالي و كليه دست اندركاران توفيق مسئلت مي نمايم.»

 

تاريخ: 1397/09/11  | ساعت: ١٣:٣٠ | شناسه: ٢٩٠٨ | تعداد نمايش: 161


خروج