اخبار > معافيت مالياتي واحدهاي توليدي در شهرك‌هاي صنعتي كاسپين و اشتهارد
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

با تصويب هيأت وزيران صورت گرفت:

معافيت مالياتي واحدهاي توليدي در شهرك‌هاي صنعتي كاسپين و اشتهارد

هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شهرك‌هاي صنعتي "كاسپين" در استان قزوين و "اشتهارد" در استان البرز را از پرداخت ماليات معاف كرد.

واحدهاي توليدي شهرك‌هاي صنعتي "كاسپين" و "اشتهارد" از پرداخت ماليات معاف شدند.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌های صنعتی ايران، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شهرك‌هاي صنعتي "كاسپين" در استان قزوين و "اشتهارد" در استان البرز را از پرداخت ماليات معاف كرد.
 
در تصويب نامه‌هاي شماره 29710.ت55625هـ مورخ 1399.03.25 و شماره 989.ت55625هـ مورخ 1399.01.09 هيأت وزيران مقرر شده است: در بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور موضوع تصويب نامه شماره 89478.ت52319هـ مورخ 1394.07.11، عبارت‌هاي "و اشتهارد و كاسپين" بعد از عبارت "استان‌هاي قم و سمنان" اضافه شود.
 
درپي اين تصويب نامه، واحدهاي توليدي مستقر در شهرك صنعتي "كاسپين" در استان قزوين و شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد شامل "کوثر"، "امید البرز" و "اشتهارد" در استان البرز مشمول برخورداري از محاسبه ماليات با نرخ صفر و مشوق‌هاي‌ مالياتي موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شدند.
 
پیش‌بینی می‌شود با این مصوبه، انگيزه مضاعفي در امر سرمايه‌گذاري و توسعه واحدهاي توليدي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و فرصت‌هاي شغلي جديد در استان‌هاي البرز و قزوين ايجاد شود.
 
شايان ذكر است، وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي با توجه به درخواست‌هاي متعدد سازمان صنايع كوچك و شهرك‌های صنعتی ايران، صنعتگران و استانداری‌هاي البرز و قزوين، طي 4 سال گذشته ‌موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص معافیت مالیاتی شهرک‌هاي صنعتی اشتهارد استان البرز و كاسپين استان قزوين را برای طرح در دولت ارائه نموده بودند، كه پس از بررسي در كميسيون‌هاي فرعي، در نهايت در فصل نخست سال "جهش توليد" به تصويب هيأت وزيران رسيد.

تاريخ: 1399/03/27  | ساعت: ١٠:٢٣ | شناسه: ١٠٥٥٥ | تعداد نمايش: 793


خروج