معرفی شرکت
 

شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز
در سی ام تیرماه 1390 هجری شمسی، شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز به منظور بستر سازی مناسب برای سرمایه گذاری در بخش صنعت استان البرز، هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و تحقق بخشیدن به فرمایش مقام معظم رهبری در پیشقراولی توسعه اقتصادی کشور، به طور رسمی آغاز بکار نمود.
مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در استان البرز
همسایگی با 4 استان مهم صنعتی کشور و واقع شدن در مسیر ارتباطی 11 استان ایران
وجود مراکز بزرگ صنعتی کشور در استان البرز
وجود فرودگاه و منطقه آزاد پیام با معافیتهای گمرکی و مالیاتی ویژه
برخورداری از خط راه آهن سراسری ایران و ارتباط آن با کشورهای همسایه
وجود معادن مختلف
وجود 13 شهرک صنعتی وناحیه صنعتی مصوب و غیر مصوب و بزرگترین شهرک صنعتی ایران در منطقه اشتهارد
و ...
نزدیکی به بازار بزرگ جمعیتی پایتخت
وجود پتانسیل‌های مطلوب برای توسعه مانند دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی
همدلی و همراهی مدیران ارشد استان در حمایت جدی از سرمایه گذاران .